Kursus Bootstrap 4
HTML5 , CSS3 , JAVASCRIPT (JS)

Pengenalan

Bootstrap adalah framework yang terdiri dari HTML, CSS, and JavaScript. Bootstrap adalah percuma untuk digunakan. 

Ia digunakan untuk membantu pembangun laman web dan web developer atau pembangun sistem dan system developer membina sesebuah sistem atau laman web dengan paparan yang responsive dan mobile-ready.

Pada zaman ini adalah penting ciri-ciri ini ada pada sebuah laman web atau sistem supaya ianya dapat disesuaikan di kebanyakan paparan web browser samada di desktop, notebook atau mobile device seperti smart phone, tablet, ipod dan lain-lain.

Bootstrap 4 adalah versi terbaru. Bootstrap adalah open-source framework dengan ciri-ciri 12-column grid dan components yang telah sedia untuk digunakan.

Keupayaan Bootstrap ianya boleh membina typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels dan banyak lagi termasuk JavaScript plugins.

Dengan penggunaan Bootstrap, User Interface (UI) anda menjadi lebih mesra peratnti dan pengguna.

Objektif

  • Latihan 100% secara praktikal membangunkan sebuah web contoh menggunakan Bootstrap 4 framework.

  • Mempelajari cara penggunaan Bootstrap Framework dan hubungannya dengan HTML, CSS dan JS.

  • Boleh menjadi sumber income tambahan jika bercadang mengambil upah membangunkan sesebuah sistem atau laman web berasaskan bootstrap.

Sasaran Peserta

✓ System Developer / Web Developer.

✓ Kakitangan kerajaan atau swasta yang terlibat dalam pembangunan web atau sistem yang memerlukan paparan UI responsive mesra peranti dan pengguna.

✓ Pemilik atau kakitangan syarikat yang ingin membangunkan sendiri sistem untuk syarikat atau bisnesnya menggunakan sumber percuma Bootstrap.

✓ Pelajar / individu awam yang ingin tahu cara membangunkan sesebuah sistem atau web bagi meningkatkan skil individu.

Metodologi

  • Latihan 100% secara praktikal 1 orang 1 komputer.

  • Latihan membina sebuah page / web contoh supaya mudah mengaplikasikan tajuk yang dipelajari.

  • Latihan memasang sistem yang disiapkan menggunakan domain dan hosting sebenar (domain dan hosting akan disediakan). Sistem yang telah siap boleh dicapai di Internet. (Optional)

Kemudahan Kursus

√  Laptop dan Internet yang laju dan stabil disediakan untuk kursus yang diadakan di JomTraining Centre (JTC), Puchong Prima, Selangor. 

√  Capaian Internet secara wireless dan wired maksima sehingga 300Mbps.

√  PC dan Internet broadband bawa sendiri untuk kursus di luar JTC.

√  Makan dan minum disediakan untuk kursus anjuran JTC.

√  Support selepas kursus melalui sistem Helpdesk JomTraining.

√  Penginapan peserta tidak disediakan.

LO Diterima

Tahap

Asas - Pertengahan (3 Hari)

Asas - Lanjutan (5 Hari)

Kenapa di JTC?

HRDF CLAIMABLE

SIJIL DIBERIKAN

TRAINER BERPENGALAMAN

BAHASA MELAYU

MUDAH FAHAM

WIRED / WIRELESS INTERNET

LAPTOP DISEDIAKAN

MAKAN & MINUM

DEKAT LRT

SUPPORT