Kursus MS Excel 2016 / 2019

Asas, Pertengahan, Lanjutan

Pengenalan

Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi utama di dalam MS Office.

Aplikasi ini sangat penting kepada kebanyakan pengguna. Ia paling banyak digunakan dalam urusan harian di pejabat atau pelbagai bidang.

Kakitangan yang memiliki kemahiran dalam aplikasi MS Excel akan dapat meningkatkan produktivit syarikat.

Banyak fungsi-fungsi yang patut dipelajari dalam MS Excel supaya dapat menggunakan aplikasi ini dengan efektif lagi.

Memiliki kemahiran MS Excel juga dapat membantu seseorang untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam bidang yang berkaitan.

Objektif

Di akhir kursus peserta akan dapat:

  • Kemahiran menggunakan aplikasi penting MS Excel untuk tugas harian dalam pekerjaan.

  • Mempelajari fungsi-fungsi penting yang ada di dalam aplikasi MS Excel.

  • Meningkatkan lagi produktiviti kerja kerana kemahiran dalam aplikasi MS Excel telah diperolehi.

  • Menambah keyakinan diri kakitangan dalam membuat tugasan yang diberikan oleh majikan.

Sasaran Peserta

√  Kakitangan yang terlibat dalam kerja-kerja yang berkaitan pengiraan, statistik yang melibatkann angka dan nombor.

√  Pekerja profesional atau sokongan seperti perkeranian, pembantu tadbir, setiausaha, pegawai jualan dan pemasaran, akaun dan lan-lain.

√  Pelajar / individu awam yang ingin menambah skil dalam MS Excel dan mencari peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran untuk aplikasi tersebut. 

Pra-syarat Kursus

Biasa menggunakan komputer dan mouse.

• Boleh membuat salinan (copy) , memindah, mencipta fail (new file / folder) di komputer.

• Perkara asas mengenai penggunaan komputer tidak akan diajar di dalam kursus

Metodologi

  • Latihan 100% secara praktikal 1 orang 1 komputer dengan ditunjukajar oleh tenaga pengajar.

  • Latihan mengikut topik-topik tertentu yang ditetapkan.

  • Latihan kelas supaya peserta lebih mahir dan mudah mengingati apa yang diajar.

Kemudahan Kursus

√  Laptop dan Internet yang laju dan stabil disediakan untuk kursus yang diadakan di JomTraining Centre (JTC), Puchong Prima, Selangor. 

√  Capaian Internet secara wireless dan wired maksima sehingga 300Mbps.

√  PC dan Internet broadband bawa sendiri untuk kursus di luar JTC.

√  Makan dan minum disediakan untuk kursus anjuran JTC.

√  Support selepas kursus melalui sistem Helpdesk JomTraining.

√  Penginapan peserta tidak disediakan.

LO Diterima

Tahap

Asas (1 Hari)

Asas - Pertengahan (2 Hari)

Lanjutan (3 Hari)

Kenapa di JTC?

HRDF CLAIMABLE

SIJIL DIBERIKAN

BAHASA MELAYU

TRAINER BERPENGALAMAN

LAPTOP DISEDIAKAN

WIRED / WIRELESS INTERNET

MAKAN & MINUM

DEKAT LRT

SUPPORT